Ing. Ivana Seidlová

Bakalářská práce

Integrovaná marketingová komunikace – využití a propojení jednotlivých nástrojů komunikace v praxi

Integrated marketing communication – use of each component on daily base
Anotace:
Bakalářská práce charakterizuje integrovanou marketingovou komunikaci, její vznik, význam a cíle. Popisuje fáze komunikačního procesu a jednotlivé nástroje komunikačního mixu. Poznatky z teoretické části jsou aplikovány na prostředí farmaceutického průmyslu. Uvádí jeho produktové členění, zabývá se regulacemi a etikou v této oblasti. V souvislosti s produktovým dělením popisuje dílčí nástroje marketingové …více
Abstract:
Bachelor's thesis specifies an integrated marketing communications, its emergence, the meaning and its goals. It describes the phase of the communication process and the individual tools of the communications mix. Knowledge of the theoretical part is applied to the environment of the pharmaceutical industry. It is concerned with a product breakdown, regulations and ethics in this area. In connection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Pavel Klička
  • Oponent: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní