Theses 

Integrovaná marketingová komunikace – využití a propojení jednotlivých nástrojů komunikace v praxi – Ing. Ivana Seidlová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Ivana Seidlová

Bakalářská práce

Integrovaná marketingová komunikace – využití a propojení jednotlivých nástrojů komunikace v praxi

Integrated marketing communication – use of each component on daily base

Anotace: Bakalářská práce charakterizuje integrovanou marketingovou komunikaci, její vznik, význam a cíle. Popisuje fáze komunikačního procesu a jednotlivé nástroje komunikačního mixu. Poznatky z teoretické části jsou aplikovány na prostředí farmaceutického průmyslu. Uvádí jeho produktové členění, zabývá se regulacemi a etikou v této oblasti. V souvislosti s produktovým dělením popisuje dílčí nástroje marketingové komunikace používané v dané skupině léčiv. Větší prostor je věnován osobnímu prodeji, který je klíčovým nástrojem marketingovou aktivitou farmaceutických firem. Bakalářská práce neanalyzuje konkrétní společnost, měla by obecně nastínit aspekty a fungování tohoto odvětví.

Abstract: Bachelor's thesis specifies an integrated marketing communications, its emergence, the meaning and its goals. It describes the phase of the communication process and the individual tools of the communications mix. Knowledge of the theoretical part is applied to the environment of the pharmaceutical industry. It is concerned with a product breakdown, regulations and ethics in this area. In connection with the partial product groups describes the marketing communication tools used in each product group. More space is dedicated to the personal selling, which is a key tool of marketing activity of pharmaceutical companies. Thesis does not analyze a particular company and it should generally outline the aspects and the functioning of this sector.

Klíčová slova: Etika, farmaceutický průmysl, komunikační mix, léčiva, marketingová komunikace, osobní prodej, regulace

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Pavel Klička
  • Oponent: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 4. 2019 14:54, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz