Bc. Renáta OPAŘILOVÁ

Diplomová práce

Firemní kultura jako součást corporate identity vybrané společnosti

Corporate culture as part of corporate identity of the chosen company
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou firemní kultury jako součástí corporate identity vybrané společnosti. Cílem je analyzovat stávající corporate identity ve vybrané firmě, přičemž zvláštní pozornost je věnována firemní kultuře a vnitrofiremní komunikaci. Teoretická část se týká filozofie organizace, čtyř subsystémů corporate identity, jimiž jsou firemní komunikace, firemní kultura, firemní …více
Abstract:
This diploma thesis deals with problems of corporate culture as a part of corporate identity of the chosen company. The aim is to analyse the current corporate identity of the chosen firm whereas the special regard is focused on corporate culture and internal communication. The theoretical part is concerned with corporate philosophy, four subsystems which are corporate communications, corporate culture …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2011
Identifikátor: 18411

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Pavla Kotyzová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OPAŘILOVÁ, Renáta. Firemní kultura jako součást corporate identity vybrané společnosti. Zlín, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 13. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace