Barbora SKÁLOVÁ

Diplomová práce

Odhad vývoje ceny vybrané akcie

Estimate price development of selected share.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá odhadem vývoje ceny akcie Philip Morris ČR z pohledu fundamentální, technické a psychologické analýzy. Práce informuje čtenáře o teoretických základech a předpokladech analýz a jejich metodách. Vybrané metody se aplikují a na základě jejich výsledků se doporučuje vhodné investorské chování. V rámci fundamentální analýzy je vnitřní hodnota akcie zjištěna pomocí ziskových modelů …více
Abstract:
Diploma thesis focuses on Estimate price development shares of Philip Morris CR from the perspective of fundamental, technical and psychological analysis. The thesis inform readers about teoretical basics and assumptions of analyses and their metods. Selected metods are aplicated and investor´s behavior is recommended on the base of their results. The intrinsic value of share is detected by profitable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Nepovolný

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SKÁLOVÁ, Barbora. Odhad vývoje ceny vybrané akcie. Ústí nad Labem, 2016. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finanční management