Bc. Oleg Podsvirov

Diplomová práce

Porovnání významu fundamentální, technické a psychologické analýzy

Evaluation of the importance of fundamental, technical a psycho analyses
Anotace:
Obsahem této diplomové práce je fundamentální, technická a psychologická analýza akcií. V teoretické části práce jsou shromážděny nejpoužívanější metody jednotlivých analytických přístupů. V praktické části jsou pak poznatky využity pro analýzu akcií Microsoft. Fundamentální analýza je zaměřena na zjištění vnitřní hodnoty akcie, která bude následně porovnána s její aktuálním tržním kurzem. Na základě …více
Abstract:
This thesis contains a fundamental, technical and psychological analysis of stocks. The theoretical part assembles the most applied methods of each approach. In the application part this knowledge is used to analyze the Microsoft stocks. Fundamental analysis aims to estimate the intrinsic value of the share, which will be eventually compared with its current exchange rate. Finally, based on the evaluation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2019
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Ezr, CSc.
  • Oponent: Ing. Josef Budík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní