Bc. Albert Kšiňan

Bachelor's thesis

Mediální obraz 17. listopadu v českých médiích

Media Image of 17th November in Czech Media
Abstract:
Tato práce si klade za cíl zjistit, jakým způsobem je konstruován mediální obraz sametové revoluce v českých periodikách. Zkoumanými periodiky jsou deníky Lidové noviny, Právo a Haló noviny. Metodou výzkumu je kvantitativní a kvalitativní obsahová analýza. V kvantitativní části je zkoumána reprezentace sametové revoluce s využitím konceptů agendy-setting, zpravodajských hodnot, interpretačních rámců …more
Abstract:
This work wants to find out the way in which media image of "Velvet revolution" is being constructed in czech dailies. The dailies examined are: Lidové noviny, Právo, Haló noviny. Research method is quantitative and qualitative content analysis. The representation of "Velvet revolution" is analyzed in the quantitive party using concepts of agenda-setting, news values, and framing. The qualitative part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2010
  • Supervisor: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií