Bc. Kateřina Čermáková

Diplomová práce

Motivační systém na Okresní správě sociálního zabezpečení

Motivational system at the District Social Security Administration
Anotace:
Motivace zaměstnanců je jednou z nejdůležitějších oblastí personální práce v organizaci. Pokud je motivační systém správně nastaven, působí nejen na efektivitu, účinnost a produktivitu zaměstnanců, ale také na jejich spokojenost v rámci organizace. Tato práce si klade za cíl zmapovat stávající systém motivace na konkrétní Okresní správě sociálního zabezpečení a odpovědět na otázku, zda vyžaduje provedení …více
Abstract:
Motivation of employees is one of the most important areas of personal activities in an organization. If the motivation system is set up correctly, it effects not only efficiency, effectivity and labour productivity, but it also effects employees´ satisfaction within the organization. The aim of this work is to map a current motivation system in a specific changes. In the theoretical part I defined …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Alena Lubasová
  • Oponent: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií