Kateřina Hamzová

Diplomová práce

Vývoj fenoménu obnovitelných zdrojů energie a jejich podpora v ČR

Development of the phenomenon of renewable energy sources and their support in the Czech Republic
Anotace:
Úvodní část práce se zabývá především využitím energie v historii lidské společnosti, představuje jednotlivé obnovitelné zdroje a zároveň i vysvětluje některá fakta o obnovitelných zdrojích, z nichž je třeba při jejich podpoře vycházet. Hlavním cílem práce je vyčíslit výši podpor pro obnovitelné zdroje energie v České republice do roku 2016 s predikcí do roku 2020 a analyzovat jejich vliv na cenu elektřiny …více
Abstract:
The introductory part of the thesis deals primarily with the use of energy in the history of human society. The paper presents not only different types of renewable resources but also explains some important facts about these resources.The main objective of this paper is to quantify the level of financial support for renewable energy sources in the Czech Republic by 2016, with a forecast for 2020, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2017
  • Vedoucí: Pavel Kaczor
  • Oponent: Pavel Noskievič

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71083