Theses 

Osmileté gymnázium v kariérní cestě nadané mládeže – Mgr. Pavla Kašíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Pavla Kašíková

Bakalářská práce

Osmileté gymnázium v kariérní cestě nadané mládeže

The Eight-Year Gymnasium in the Career Path of Talented Youth

Anotace: Bakalářská práce se zabývá rolí osmiletého gymnázia v životě nadané mládeže. Předkládá klady a zápory osmiletých gymnázií, srovnává různé názory na studium osmiletého gymnázia, poukazuje na rozdíly ve vzdělávání na druhém stupni ZŠ a na nižším stupni gymnázia. Jejím cílem je podat ucelený přehled o dané problematice, který dodnes v podstatě chybí. Mimo obecně laděné teoretické části má práce i část výzkumnou, která se zabývá faktory ovlivňujícími studenty na osmiletém státním gymnáziu v Kroměříži při jejich školskokariérní cestě (prospěch, motivace, plány do budoucna).

Abstract: This bachelor’s thesis deals with the role of eight-year gymnasiums in the life of talented youth. It presents the pros and cons of eight-year gymnasiums, compares various opinions on studying in eight-year gymnasiums, points out the differences between the education in upper primary schools and lower eight-year gymnasium. Its aim is to provide a comprehensive overview of the issue which is still practically missing nowadays. Apart from a generally oriented theoretical part, the research part is also present in the work which deals with the factors affecting the students in the eight-year gymnasium in Kroměříž on their educational and career path (grades, motivation, future plans).

Klíčová slova: osmileté gymnázium, víceleté gymnázium, základní škola, motivace, prospěch, studenti, školskokariérní vývoj, nadaná mládež, eight-year gymnasium, multi-year gymnasium, primary school, motivation, grades, students, educational and career path, talented youth

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Libor Hřebíček, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 02:42, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz