Štěpánka Křečková

Doctoral thesis

Využití ukazatele EVA v bankovnictví při hodnocení ex-ante profitability firemních klientů bank

Using EVA tool in banks upon ex-ante profitability calculation of corporate bank clients
Abstract:
Hlavním cílem disertační práce je zmapovat ukazatele pro měření profitability firemních klientů bank v současnosti popsané teorií a využívané bankovní praxí. Následně pak navrhnout ukazatel Ekonomické přidané hodnoty (EVA) jako alternativní způsob měření profitability při rozhodování o poskytnutí či zamítnutí úvěrové angažovanosti, tedy ex-ante. Dále zpracovat metodologii výpočtu ukazatele tak, aby …more
Abstract:
The dissertation thesis examines methods of bank client´s profitability calculation, currently described by theory and used in banks. The main aim is to propose Economic Value Added (EVA) as a method of bank client´s ex-ante profitability calculation, i.e. via approval of loans provided to the corporate and medium-sized enterprises clients. Furthermore, the thesis suggests a methodology of its calculation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 8. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 9. 2017
  • Supervisor: Jaroslava Holečková
  • Reader: Petr Marek, Peter Krištofík

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71435