Henrik Gharagyozyan

Diplomová práce

Projekt implementace ekonomické přidané hodnoty (EVA) pro společnost "ABC", se záměrem zlepšení finanční výkonnosti společnosti.

Project of Implementation of Economic Value Added (EVA) for Company "ABC" in Order to Improve the Company's Financial Performance
Abstract:
The purpose of this thesis is to represent step-by-step EVA calculation as well as literature review about the concept of Economics Value Added (EVA), how to implement EVA into ABC Company, calculate and measure the costs, benefits and time of implementation. Moreover, measure and illustrate the financial position of ABC Company in the scopes of Macro and Micro sectors.
Abstract:
Cílem této práce je reprezentace EVA kalkulace krok po kroku stejně jako literární po-sudek konceptu Ekonomické Přidané Hodnoty (EVA), jak implementovat EVA do firmy ABC, jak kalkulovat a měřit náklady, výhody a čas implementace. Mimo to změřit a zo-brazit finanční pozici firmy ABC v oborech mikroekonomie a makroekonomie
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016
Zveřejnit od: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Přemysl Pálka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Gharagyozyan, Henrik. Projekt implementace ekonomické přidané hodnoty (EVA) pro společnost "ABC", se záměrem zlepšení finanční výkonnosti společnosti.. Zlín, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Economics and Management / Business Administration