Mgr. Lucie LIŽIČKOVÁ

Diplomová práce

Paliativní péče v podmínkách pobytové sociální služby pro seniory.

Palliative care in the conditions of residential social service for the elderly people.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem paliativní péče v podmínkách pobytové sociální služby pro seniory. Cílem je analyzovat motivaci a bariéry v implementaci paliativní péče do praxe pobytových zařízení pro seniory v Moravskoslezském kraji. Práce je členěna do šesti kapitol. První kapitola pojednává o thanatologii, umírání a institutu Dříve vysloveného přání. Druhá kapitola se zabývá paliativní péčí v …více
Abstract:
The diploma thesis looks into the topic of palliative care in the conditions of residential social services for the elderly people. The main aim is to analyze the motivation in the implementation of palliative care in the practice of residential facilities for the elderly people in the Moravian-Silesian region. The thesis is divided into six chapters. The first chapter deals with the thanatology, dying …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 11. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 1. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Ivana Olecká, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LIŽIČKOVÁ, Lucie. Paliativní péče v podmínkách pobytové sociální služby pro seniory.. Olomouc, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta