Mgr. Julie Lečbychová

Diplomová práce

Analýza faktorů pracovní motivace a self-efficacy u zaměstnanců na dělnických pozicích v konkrétní organizaci

Analysis of work motivation factors and self-efficacy of blue-collar employees in a specific organisation
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou faktorů pracovní motivace a jejich vztahem k self-efficacy v pracovním prostředí zaměstnanců dělnických pozic ve vybrané organizaci. Teoretická část předkládá přehled vybraných teorií a dosavadních poznatků o pracovní motivaci i self-efficacy. Tyto poznatky byly východisky empirické části, která je složena za dvou fází. První kvalitativní část byla realizována pomocí …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the analysis of work motivation factors and their relation to occupational self-efficacy of blue-collar workers in a selected organization. The theoretical part presents an overview of selected theories and current knowledge about work motivation and self-efficacy. These findings laid the basis for the empirical part, which is composed of two phases. The first qualitative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Libor Komárek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta