Theses 

Motivační faktory v práci sestry – Bc. Kateřina Novotná

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Kateřina Novotná

Bakalářská práce

Motivační faktory v práci sestry

Motivation factors in nurse work

Anotace: ANOTACE Příjmení a jméno autora: Kateřina Novotná Instituce: Masarykova univerzita Lékařská fakulta Katedra ošetřovatelství Název práce: Motivační faktory v práci sestry Vedoucí práce: PhDr. Jana Toufarová Počet stran: 74 Počet příloh: 2 Rok obhajoby: 2018 Klíčová slova: motivační faktory pracovní motivace sestra demotivační faktory Záměrem bakalářské práce je zmapovat motivační faktory k výkonu profese sestry ve zdravotnickém zařízení. Práce je rozčleněna do dvou celků. Teoretická část je zaměřena komplexně na motivaci a jednotlivé motivační faktory. Teoretická část byla zpracována pomocí dostupné literatury a odborných článků, a to formou rešerší. V praktické části jsou analyzovány výsledky z dotazníkového šetření formou zpracování jednotlivých položek a postupně analyzovány očekáváné výsledky, které jsou konfrontovány v diskuzi. Na zjištěné výsledky bylo vytvořeno doporučení pro praxi.

Abstract: ANNOTATION Name of the author: Kateřina Novotná Institution: Masaryk University Faculty of Medicine Department of Nursing Title of the work: Motivation factors in nurse work Supervisor of the work: PhDr. Jana Toufarová Number of pages: 74 Number of enclosures: 2 Year of defense: 2018 Key words: motivational factors work motivation a nurse demotivational factors The aim of the bachelor thesis is find out motivational factors for the nurse´s profession in the health care facilities. The thesis is divided into two parts. The theoretical part is focused on a motivation and individual motivational factors. The theoretical part was prepared with using an available literature and professional articles, in the form of research. In the practical part are analyzed the results of the questionnaire by description of individual questions. The expected results are analyzed gradually and discussed in the discussion. The recommendations for practice were created from the results.

Klíčová slova: motivační faktory, pracovní motivace, sestra, demotivační faktory

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2018
  • Oponent: Mgr. Hana Pinkavová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 07:03, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz