Bc. Kateřina Novotná

Bakalářská práce

Motivační faktory v práci sestry

Motivation factors in nurse work
Anotace:
ANOTACE Příjmení a jméno autora: Kateřina Novotná Instituce: Masarykova univerzita Lékařská fakulta Katedra ošetřovatelství Název práce: Motivační faktory v práci sestry Vedoucí práce: PhDr. Jana Toufarová Počet stran: 74 Počet příloh: 2 Rok obhajoby: 2018 Klíčová slova: motivační faktory pracovní motivace sestra demotivační faktory Záměrem bakalářské práce je zmapovat motivační faktory k výkonu profese …více
Abstract:
ANNOTATION Name of the author: Kateřina Novotná Institution: Masaryk University Faculty of Medicine Department of Nursing Title of the work: Motivation factors in nurse work Supervisor of the work: PhDr. Jana Toufarová Number of pages: 74 Number of enclosures: 2 Year of defense: 2018 Key words: motivational factors work motivation a nurse demotivational factors The aim of the bachelor thesis is find …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2018
  • Oponent: Mgr. Hana Pinkavová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta