Jitka PLÁNIČKOVÁ, DiS.

Bachelor's thesis

Vytvoření, realizace a následná evaluace environmentálního programu pro děti z MŠ zaměřeného na třídění odpadu

Design, implementation and subsequent evaluation of an environmental program for nursery school children focused on waste sorting
Anotácia:
Bakalářská práce předkládá environmentální program pro děti předškolního věku, který hravou formou seznamuje děti s tím, z jakých materiálů jsou věci kolem nás, s tříděním odpadu, předcházením vzniku odpadu, s pojmem recyklace a v neposlední řadě s tím, co dělat pro naši Zemi, abychom žili v souladu s ní. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení pojmů a cílů environmentální výchovy, dále se zabývá …viac
Abstract:
The bachelor thesis presents an environmental programme for children of pre-school age, which informs children in a playful way on what sorts of materials the things around us are made of, waste sorting, waste prevention, the concept of recycling and last but not least what to do for our Earth, to live in accordance with it. The theoretical part is focused on the explanation of terms and objectives …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2019
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Věra Pavlátová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PLÁNIČKOVÁ, Jitka. Vytvoření, realizace a následná evaluace environmentálního programu pro děti z MŠ zaměřeného na třídění odpadu. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta