Bc. Mária Godálová

Master's thesis

Možnosti financovania malých a stredných podnikov v SR

Possibilities of financing of small and medium-sized enterprises in Slovak republic
Abstract:
Godálová Mária Possibilities of financing of small and medium-sized enterprises in Slovak republic Diploma Thesis Bank Institute university of Praha, Foreign university of Banská Bystrica doc. Ing. Elena Fetisovová, CSc. Banská Bystrica Pages: 97 The aim of our thesis was examined by the theoretical knowledge and professional materials to examine funding options for small and medium-sized enterprises …more
Abstract:
Godálová Mária Možnosti financovania malých a stredných podnikov v SR Diplomová práca Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica doc. Ing. Elena Fetisovová, CSc. Banská Bystrica Počet strán: 97 Cieľom našej diplomovej práce bolo na základe preštudovaných teoretických poznatkov a odborných materiálov preskúmať možnosti financovania malých a stredných podnikov, definovať …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 6. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2010
  • Supervisor: Doc. Ing. Elena Fetisovova, CSc.
  • Reader: Ing. Magdaléna Kubranová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK