Ing. Tereza Kalandrová

Bachelor's thesis

Právní úprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a jejich využití v praxi

Legal Regulation of Agreements on Work Performed Outside an Employment Relationship and Their Use in Practice
Abstract:
Tématem této bakalářské práce je právní úprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a jejich využití v praxi. Úvodní kapitola obsahuje vymezení základních zásad pracovního práva a pojmů jako pracovněprávní vztah, jeho obsah, objekt a smluvní strany. Dále se práce zaměřuje na historický vývoj institutu dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v našem pracovním právu a podrobně na jeho současnou …more
Abstract:
The topic of this thesis is legal regulation of agreements on work performed outside an employment relationship and their use in practice. The introductory chapter contains definitions of basic principles of labour law and terms as labour-law relationship, his content, object and contracting parties. Furthermore the thesis focuses on the historical development of the institute of agreements on work …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 5. 2014
  • Supervisor: JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta