Ing. Tereza Kalandrová

Bachelor's thesis

Právní úprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a jejich využití v praxi

Legal Regulation of Agreements on Work Performed Outside an Employment Relationship and Their Use in Practice
Anotácia:
Tématem této bakalářské práce je právní úprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a jejich využití v praxi. Úvodní kapitola obsahuje vymezení základních zásad pracovního práva a pojmů jako pracovněprávní vztah, jeho obsah, objekt a smluvní strany. Dále se práce zaměřuje na historický vývoj institutu dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v našem pracovním právu a podrobně na jeho současnou …viac
Abstract:
The topic of this thesis is legal regulation of agreements on work performed outside an employment relationship and their use in practice. The introductory chapter contains definitions of basic principles of labour law and terms as labour-law relationship, his content, object and contracting parties. Furthermore the thesis focuses on the historical development of the institute of agreements on work …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2014
  • Vedúci: JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta