Bc. Monika VATRTOVÁ

Master's thesis

Projekt zavedení vnitřního kontrolního systému Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne

Implementation Project of Internal Control System in Public Library of Michal Resetka in Trencin
Abstract:
Hlavným cieľom mojej diplomovej práce je zavedenie vnútorného kontrolného systému vo Verejnej knižnici Michala Rešetku Trenčíne ako jednu zo základných častí správneho cho-du organizácie. Práca je rozdelená na dve časti. V teoretickej časti vymedzím verejný sek-tor, postavenie neziskových organizácií vo verejnom sektore, so zameraním najmä na špe-cifiká príspevkových organizácií, vysvetlím podstatu …more
Abstract:
The main aim of my thesis is the implementation of internal control system in the Public Library of Michal Rešetka in Trenčín as one of the basic parts of correct operation of the organization. The thesis is divided into two parts. In the theoretical part of this thesis I will define the public sector, the status of non-profit organization in the public sector with focus on specifics of contributory …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2012
Accessible from:: 2. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2012
  • Supervisor: Ing. Eliška Pastuszková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VATRTOVÁ, Monika. Projekt zavedení vnitřního kontrolního systému Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Management and Economics

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Sector Administration and Regional Development - Financial Control