Mgr. Adam Hrubý

Bachelor's thesis

Vizuální kampaň hudební skupiny

Visual campaign of a music band
Abstract:
V teoretické části mé bakalářské práce se snažím zaměřit na problémy public relations a propagace; vymezit oblast pojmů použitelných pro marketing hudební skupiny. Vysvětluji klíčovost jednotného vizuálního stylu a důležitost přípravy vizuální kampaně. V praktické části se pak zabývám vývojem samotné značky, vizuálního stylu a jeho aplikace. Zmiňuji zásady kvalitního webu a odůvodňuji použití jednotlivých …more
Abstract:
In the theoretical part of my Bachelor's Thesis I try to point the aspects of public relations and propagation; to specify the range of notions efficient for the marketing of a music band. I explain the cruciality of an unified corporate design and the importance of the visual campaign preparation. Then, in the practical part I deal with the process of making the mark itself, the visual style and its …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2006
  • Supervisor: doc. Mgr. Vítězslav Švalbach

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky