Natálie NAŠČÁKOVÁ

Bakalářská práce

Sociální práce u osob s terminálním stádiem nemoci

Social work with people with end-stage disease.
Anotace:
Bakalářská práce s názvem Sociální práce u osob s terminálním stádiem nemoci. Práce je rozdělena na teoretickou část a část empirickou, která je věnována návrhu kvantitativního výzkumu. Teoretická část je věnována paliativní péči, jejím rozdělením, formám hospicové péče, umírání a smrti. Další pozornost je věnována mobilní hospicové péči, průběhu péče, kritéria přijetí a týmu. Poslední část práce je …více
Abstract:
Bachelor thesis called Social work in people with terminal stage of the disease. The thesis is divided into the theoretical part and the empirical part, which is devoted to the proposal of quantitative research. The theoretical part is devoted to palliative care, its division, forms of hospice care, dying and death. Further attention is paid to mobile hospice care, care progress, admission criteria …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Alena Hegerová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NAŠČÁKOVÁ, Natálie. Sociální práce u osob s terminálním stádiem nemoci. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií