Bc. Veronika Fořtová

Diplomová práce

Vymezení pojmu cílová skupina senioři

Definition of the target group of seniors
Anotace:
Diplomová práce se zabývá aktuálním tématem seniorů z pohledu cílové skupiny marketingové komunikace. Zkoumá, jak se tento segment dále vnitřně dělí a jaká jsou jeho specifika a charakteristiky. Seniorskou populaci vymezuje na základě vybraných segmentačních kritérií. Práce reaguje na současnou diskuzi o nedostatečném zájmu marketingu o starší zákazníky. Cílem je zmapovat stav mezi cílovou skupinou …více
Abstract:
My diplom thesis focuses on the current theme of seniors as seen by the target group of marketing communication. It studies the internal division of the segment and focuses on its specifics and characteristics. The senior population is defined on the basis of selected segmentation criteria. The thesis responds to the current problematic of the insufficient interest in elderly costumers. The aim of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
  • Oponent: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní