Mgr. Bc. Monika Hlávková

Master's thesis

Cestovní ruch a nové demografické trendy

Tourism and new Trends in Demography
Abstract:
Předmětem diplomové práce Cestovní ruch a nové demografické trendy je analýza nejnovějších statistických dat týkajících se populace a jejich vliv na vývoj v oblasti cestovního ruchu. První dvě kapitoly se zaměřují na teoreticko-metodologická hlediska, v dalších kapitolách jsou detailně popsány nové trendy v cestovním ruchu u seniorů a mladých lidí a formulovány požadavky na produkty cestovního ruchu …more
Abstract:
The topic this thesis Tourism and new Trends in Demography is analysis of new statistic dates of population and their impact on tourism. The first and second part are concentrated on theoretic – methodology points of view, in the next parts are described new senior and young people tourism trends and formulated a recommendations for tourism products for those target groups. The thesis looks at next …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 6. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 9. 2010
  • Supervisor: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.
  • Reader: Ing. Ondřej Petr, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration