Mgr. Bc. Monika Hlávková

Master's thesis

Cestovní ruch a nové demografické trendy

Tourism and new Trends in Demography
Anotácia:
Předmětem diplomové práce Cestovní ruch a nové demografické trendy je analýza nejnovějších statistických dat týkajících se populace a jejich vliv na vývoj v oblasti cestovního ruchu. První dvě kapitoly se zaměřují na teoreticko-metodologická hlediska, v dalších kapitolách jsou detailně popsány nové trendy v cestovním ruchu u seniorů a mladých lidí a formulovány požadavky na produkty cestovního ruchu …viac
Abstract:
The topic this thesis Tourism and new Trends in Demography is analysis of new statistic dates of population and their impact on tourism. The first and second part are concentrated on theoretic – methodology points of view, in the next parts are described new senior and young people tourism trends and formulated a recommendations for tourism products for those target groups. The thesis looks at next …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2010
  • Vedúci: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.
  • Oponent: Ing. Ondřej Petr, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration