Nikol VLČKOVÁ

Bachelor's thesis

Optimalizace metodiky stanovení metallothioneinů u žížaly Eisenia foetida

Optimization of metallothionein determination methodology in Eisenia foetida earthworm
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou stanovení metalothioneinů na žížalách Eisenia foetida. Teoretická část práce je věnována problematice biochemických parametrů používaných v ekotoxikologii jako biomarkery. Pozornost je zaměřena na metalothioneiny, jejich historii výzkumu, funkci, expresi a metodologii jejich izolace. Další část řeší výskyt metalothioneinů v organismech. Podrobněji jsou charakterizovány …more
Abstract:
This thesis deals with determination of metallothioneins in earthworms Eisenia foetida. The theoretical part is devoted to the issue of biochemical parameters used in ecotoxicology as biomarkers. Attention is focused to metallothioneins, their history research, function, expression and methodology of their isolation. The next part deals with the occurrence of metallothioneins in organisms. Metallothioneins …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2020
  • Supervisor: Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VLČKOVÁ, Nikol. Optimalizace metodiky stanovení metallothioneinů u žížaly Eisenia foetida. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta