Vratislava Kořínková

Bachelor's thesis

Mzdové účetnictví u podnikatelských subjektů

Payroll accounting for business entities
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na mzdové účetnictví v podnikatelském subjektu. Autorka předkládá průběh vzniku pracovního poměru, odměňování, výpočtu a zpracování mzdy, zaměřuje se na povinnosti zaměstnavatele v souvislosti se zaměstnáním. Bakalářská práce se zaměřuje na mzdy z hlediska mzdových nákladů.
Abstract:
The bachelor thesis focuses on payroll accounting in the certain company. The authoress presents a process of formation of employment relationship, remuneration, calculation and payroll processing, focuses on employer's duties in relation to employment. The bachelor thesis also deals with wages in terms of labour costs.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2019
  • Supervisor: Ing. Jana Macháčková
  • Reader: doc. Ing. Hana Bohušová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS