Bc. Tereza Tomášková

Diplomová práce

Uplatnění psychologie v marketingu

The application of psychology in marketing
Anotace:
Téma mojí diplomové práce je Uplatnění psychologie v marketingu. V teoretické části se nejprve zaměřuji na psychologii v ekonomice všeobecně a dále na charakteristiku marketingu se zaměřením na psychologické aspekty a osobnost spotřebitele. Pro analytickou část jsem vybrala konkrétní společnost, na které detailně rozeberu uplatnění psychologických prvků v marketingové strategii firmy. Dále se budu …více
Abstract:
The theme of my master's project is the application of Psychology in marketing. In the theoretical part, I'm focusing on Psychology in Economy in general. Later on, I'm going more into characteristics of Marketing with focusing on the Psychological aspects and the personality of consumer. For the analytical part, I have chosen a particular company where I will analyse the Psychological elements in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze