Kristýna NEKOVAŘÍKOVÁ

Bakalářská práce

České zemědělství v souvislostech se vstupem Česka do EU:regionální dopady, dopady na výrobu vybrané zemědělské komodity

Czech agriculture in the context of entering the EU: regional effects, production of chosen agrarian commodity
Anotace:
Tato bakalářská práce měla za úkol zmapování změn v oblasti Společné zemědělské politiky od vzniku Evropské hospodářské politiky po vstup České republiky do Evropské unie. Práce obsahuje čtyři stěžejní kapitoly. První z nich obsahuje počátek, průběh a reformy Společné zemědělské politiky. Nedílnou součástí je program SAPARD zabývající se zemědělstvím, který byl přínosem pro Českou republiku před vstupem …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on changes of Common Agricultural Policy in years from the rise of European Economic Community until entering Czech Republic into European Union. Bachelor thesis consists of four main chapters. The first chapter includes the rise, progress and reforms of Common Agricultural Policy. The integral part of the first chapter is a programme called SAPARD, this programme supported …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 3. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Kačírek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NEKOVAŘÍKOVÁ, Kristýna. České zemědělství v souvislostech se vstupem Česka do EU:regionální dopady, dopady na výrobu vybrané zemědělské komodity. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj