Theses 

Likvidita komerčnej banky a vybrané modely jej riadenia – Bc. Matěj Švehlík

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Matěj Švehlík

Diplomová práce

Likvidita komerčnej banky a vybrané modely jej riadenia

Liquidity of commercial banks and selected models of its management

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na oblast likvidity v oblasti komerčních bank. Nejdříve je definován pojem likvidita a popsána její provázanost s rizikem úvěrovým a tržními riziky. Dále je věnována pozornost položkám bilance banky s ohledem na zdroje likvidity a možné činitele problémů s likviditou. Předmětem druhé části jsou způsoby měření rizika likvidity včetně aplikace na reálná data a metody řízení. Závěr je věnován regulatorním požadavkům a způsobům měření tohoto rizika Českou národní bankou.

Abstract: The thesis is aimed at the field of commercial banks liquidity. First is the definition set and performed the description of its connection to the credit risk and the market risks. Further is the focus moved to the balance-sheet items with the consideration of the sources of liquidity and possible causes of the liquidity problems. Second part deals with the means of quantification, included the real data application. Last section is oriented to the regulatory requirements and the quantification of the liquidity risk by the Czech state bank.

Klíčová slova: likvidita, riziko likvidity, řízení rizik, financování, gap, liquidity, liquidity risk, risk management, funding

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 03:03, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz