Romana SEVERÝNOVÁ

Bakalářská práce

Obec s rozšířenou působností

The municipality with extended powers
Anotace:
Práce se zabývá analýzou obce s rozšířenou působností, jejím charakterem, právním postavením a úlohou ve veřejné správě. V práci se pokusím nastínit vývoj obecní samosprávy, především reformu územní veřejné správy a její důsledky. Na charakteristické rysy obce a specifické znaky obce s rozšířenou působností a její činnost a úkoly se zaměřím v další části práce. V závěru osvětlím fungování a strukturu …více
Abstract:
My bachelor thesis deals with analysis of municipality with extended powers, its character, legal status and role in system of public administration. I will describe development of municipal government, especially the reform of public administration and its consequences. I will focus on distinctive features of municipality and specific features of municipality with extended powers and its activities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SEVERÝNOVÁ, Romana. Obec s rozšířenou působností. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Veřejná správa