Bc. Duy Hoang

Bakalářská práce

Marketingová komunikace prostřednictvím Twitteru – projekt

Marketing communication via Twitter - project
Anotace:
Cílem bakalářské práce je analyzovat marketingovou komunikaci společnosti Starbucks prostřednictvím Twitteru a vypracovat projekt marketingové komunikace prostřednictvím Twitteru pro společnost Starbucks. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá marketingovou komunikací na sociálních sítích obecně. V druhé kapitole je analyzován marketingový komunikační mix společnosti Starbucks …více
Abstract:
The goal of bachelor thesis is to analyze the marketing communication of the company Starbucks via Twitter and to create a project of the marketing communication via Twitter for the company Starbucks. The work is divided into four chapters. First charter is dedicated to a marketing communication via social media in general. The second chapter is about analysis of marketing communication of the company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: Ing. Petra Jílková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní