Bc. Linda Krejčová

Bakalářská práce

Marketingový komunikační mix vybraného produktu

Marketing Communication Mix of the Selected Product
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je návrh - projekt marketingového komunikačního mixu vybraného produktu, v tomto případě mléka Fairlife společnosti Coca Cola Česká republika, s.r.o. Práce vychází z obecného konceptu marketingového komunikačního mixu jako projektového základu, v jehož osnově předkládáme vlastní projektové řešení, které se opírá o vybrané analytiky (SWOT), zadané cílové skupiny produktu …více
Abstract:
The subject of this thesis is a proposal – project of the marketing communication mix the selected product, in this case milk Fairlife distributed by Coca Cola Czech Republic, Ltd. The thesis is based on the general concept of the marketing communication mix as the project base, in whose chart we present our project solutions. It is based on the selected analysts (SWOT), the target groups and about …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: PhDr. Miroslav Komárek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní