Dora Šustić

Master's thesis

Desire in Duras

Touha u Durasové

Abstract:
The thesis will research the ways Marguerite Duras, one of the most controversial and fruitful female writers and filmmakers of the twentieth century, employs certain elements of film language in order to expose complex inner landscape of her female characters, thus creating distinctive poetics that evokes her écriture féminine. Deriving from nouveau roman, a movement in French literature that questioned …more
Abstract:
Tato práce zkoumá způsoby, jakými Marguerite Durasová, jedna z nejkontroverznějších a nejplodnějších spisovatelek a filmařek dvacátého století, využívá prvky filmového jazyka k odhalování komplexnosti vnitřní krajiny ženských postav, na jejímž základě buduje specifickou poetiku svých děl. Durasová vycházela při svém přístupu k filmovému médiu z nového románu, francouzského literárního hnutí, které …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 8. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 9. 2019
  • Supervisor: Bára KOPECKÁ
  • Reader: Petra Hanáková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 25. 3. 2020 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna