Ing. Michaela Kopuletá

Bachelor's thesis

Strukturální fondy - zaměření na Evropský sociální fond a jeho projekty

Structural funds - focusing on the European Social Fund and its projects
Abstract:
Tato práce se zabývá vývojem strukturálních fondů Evropské unie až do současné podoby. Charakterizuje význam regionální politiky, Evropského sociálního fondu, přičemž se zaměřuje na využívání programu OP VK. V aplikační části se zabývá problematikou a náležitostmi projektů pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů. Jako příklad vypracování projektu byla použita Výzva o finanční podporu …more
Abstract:
This thesis is dealing with the development of the Strucktural Funds of zhe European Union until its current form. It characterizes the significance regional policy, the European Social Fund whereas it aids at the exploitation of the OP VK program. The application part considers the problems and apppropriateness of the projects for drawing financial recources from the Structural Funds. As an example …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2011
  • Supervisor: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Reader: Ing. Martin Šikýř, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní