Bc. Dan Vykoukal

Bachelor's thesis

Reflexe: Od praxe k teorii

Reflection: From praxis to theory
Abstract:
Bakalářská práce Reflexe: Od praxe k teorii nahlíží na zkušenost studenta sociální pedagogiky, v zájmu zkoumat studentovo porozumění reflexi a význam, který student reflexi přikládá. Záměrem je nabídnout vzdělavatelům pedagogů pohled na reflexi z praxe, tedy pohled samotných studentů. Na pozadí tohoto výzkumu se práce zaměřuje na východiska zkušenostně reflektivního učení a hledá vztah zkušenostně …more
Abstract:
The bachelor theses “Reflection: from praxis to theory” documents the experience of a student of social pedagogy; its main interest being the examination of student’s understanding of reflection and the meaning student ascribes to reflection. The aim is to offer the view of the reflection from the practical side, meaning the view of students themselves. In the background of this research the work focuses …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 5. 2017
  • Supervisor: Mgr. Veronika Nýdrlová
  • Reader: Mgr. et Mgr. Veronika Kolaříková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta