Erika Rumánková

Bachelor's thesis

Spontánní hra chlapců a děvčat v mateřské škole

Spontaneous play of boys and girls in the kindergarten
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na hru dětí předškolního věku v mateřské škole a rozdíly ve hře chlapců a děvčat. Obsahuje teoretickou i výzkumnou část. Teoretická část popisuje vývojové období dítěte předškolního věku, uvádí základní poznatky o hře a také objasňuje problematiku genderu v mateřské škole. Ve výzkumné části jsou obsaženy odpovědi na výzkumné otázky týkající se hry dítěte předškolního věku …more
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the preschool play of children in kindergarten and the differences in play between boys and girls. The thesis consists of theoretical and practical parts. The theoretical part describes the development period of a preschool child, presents basic academic knowledge about child’s play and also clarifies gender issues in kindergarten. The practical part of this thesis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2019
  • Supervisor: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.
  • Reader: Mgr. Jana Navrátilová, DiS.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta