Zuzana Bártová

Diplomová práce

Temný turismus ve vybraných evropských zemích

Dark Tourism in Selected European Countries
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá fenoménem temného turismu. Jejím cílem je zhodnocení postavení temného turismu v rámci kulturního turismu ve vybraných evropských státech s přihlédnutím na postavení Evropské unie k dané problematice. Práce nabízí charakteristiku kulturního a temného turismu, identifikuje nejvýznamnější památky temného turismu, které lze ve vybraných zemích nalézt, a klade důraz na osvětlení …více
Abstract:
This master’s thesis deals with dark tourism phenomenon. The main objective is to assess the status of dark tourism within cultural tourism in selected European countries. The thesis focuses also on the dark tourism’s standing among European Union institutions.Presented dissertation offers characteristics of cultural and dark tourism, it identifies the most significant attractions of dark tourism which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2018
  • Vedoucí: Zdenka Petrů
  • Oponent: Markéta Kalábová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71802