Zuzana Bártová

Master's thesis

Temný turismus ve vybraných evropských zemích

Dark Tourism in Selected European Countries
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá fenoménem temného turismu. Jejím cílem je zhodnocení postavení temného turismu v rámci kulturního turismu ve vybraných evropských státech s přihlédnutím na postavení Evropské unie k dané problematice. Práce nabízí charakteristiku kulturního a temného turismu, identifikuje nejvýznamnější památky temného turismu, které lze ve vybraných zemích nalézt, a klade důraz na osvětlení …more
Abstract:
This master’s thesis deals with dark tourism phenomenon. The main objective is to assess the status of dark tourism within cultural tourism in selected European countries. The thesis focuses also on the dark tourism’s standing among European Union institutions.Presented dissertation offers characteristics of cultural and dark tourism, it identifies the most significant attractions of dark tourism which …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 9. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 1. 2018
  • Supervisor: Zdenka Petrů
  • Reader: Markéta Kalábová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71802