Bc. Zuzana Bušíková

Bakalářská práce

Vliv zrnitosti na sedimentárně-geologické vlastnosti glacifluviálních sedimentů: příkladová studie z lokality Kolnovice

Grain-size control of sedimentary-geological features of glaciofluvial sediments: case study from the Kolnovice site
Abstract:
This thesis deals with the research of Quaternary glacifluvial sediments from the Kolnovice sandpit, which represents a glacifluvial outwash plain. Quaternary, paleogeography and stratigraphy of continental glaciation, and discription of glacial sediments are presented in the theoretical part. In the next part, this thesis informs about the locality of the sandpit and geomorphological and geological …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá výskumom kvartérnych glacifluviálnych sedimentov na území pieskovne Kolnovice, ktorá predstavuje glacifluviálnu výplavovú plošinu. V teoretickej časti je opísané obdobie kvartéru, paleogeografia a stratigrafia kontinentálneho zaľadnenia a rozdelenie ľadovcových sedimentov. V ďalšej časti predložená práca podáva informácie o samotnej lokalite pieskovne, jej geomorfologické …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Daniel Šimíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta