M.ENG., Dipl.-Ing. Gerhard HOFMANN

Doctoral thesis

Nová metodologie návrhu - Používání modelů VHDL-AMS s ohledem na účinky stárnutí v automobilových mechatronických obvodech pro bezpečnostní funkce

Enhanced ionizing radiation detection by several type of detectors
Abstract:
Failures can occur at any time during the lifecycle in all possible condition. The environment in which a car can be used is quite broad. It reaches for example from temperatures of -40°C up to 125°C in the engine compartment. The applied architectures prevent that a first error in a function running on an electric control unit (ECU) is dangerous. In addition diagnosis is implemented in the ECU to …more
Abstract:
Chyby se mohou objevit v libovolném čase v životním cyklu při všech možných podmínkách. Prostředí, ve kterém auto může být používáno, je velice různé. Teploty mohou například dosahovat -40°C až 125°C v prostoru motoru. Aplikovaná architektura zabraňuje těmto předčasným nebezpečným chybám ve funkci elektrických řídicích jednotek (ECU). Dále je v ECU implementována diagnostika, která detekuje tyto předčasné …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 10. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. Dr. Ing. Vjačeslav Georgiev

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HOFMANN, Gerhard. Nová metodologie návrhu - Používání modelů VHDL-AMS s ohledem na účinky stárnutí v automobilových mechatronických obvodech pro bezpečnostní funkce. Plzeň, 2018. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Electrical Engineering

Doctoral programme / field:
Electrical Engineering and Informatics / Electronics