M.ENG., Dipl.-Ing. Gerhard HOFMANN

Disertační práce

Nová metodologie návrhu - Používání modelů VHDL-AMS s ohledem na účinky stárnutí v automobilových mechatronických obvodech pro bezpečnostní funkce

Enhanced ionizing radiation detection by several type of detectors
Abstract:
Failures can occur at any time during the lifecycle in all possible condition. The environment in which a car can be used is quite broad. It reaches for example from temperatures of -40°C up to 125°C in the engine compartment. The applied architectures prevent that a first error in a function running on an electric control unit (ECU) is dangerous. In addition diagnosis is implemented in the ECU to …více
Abstract:
Chyby se mohou objevit v libovolném čase v životním cyklu při všech možných podmínkách. Prostředí, ve kterém auto může být používáno, je velice různé. Teploty mohou například dosahovat -40°C až 125°C v prostoru motoru. Aplikovaná architektura zabraňuje těmto předčasným nebezpečným chybám ve funkci elektrických řídicích jednotek (ECU). Dále je v ECU implementována diagnostika, která detekuje tyto předčasné …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 10. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Dr. Ing. Vjačeslav Georgiev

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOFMANN, Gerhard. Nová metodologie návrhu - Používání modelů VHDL-AMS s ohledem na účinky stárnutí v automobilových mechatronických obvodech pro bezpečnostní funkce. Plzeň, 2018. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Doktorský studijní program / obor:
Electrical engineering and informatics / Electronics