Bc. Dana Kavanová

Bakalářská práce

Rozvoj sociálních dovedností dítěte s lehkou mentální retardací v mateřské škole

Social Skills Development in Children with Mild Intellectual Disability in Nursery School
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou rozvoje sociálních dovedností dítěte s lehkou mentální retardací v běžné třídě mateřské školy. Teoretickou část tvoří dvě kapitoly a jsou zpracovány na základě studia odborné literatury. Třetí kapitola je výzkumná. Pro výzkumné šetření byl zvolen kvalitativní výzkum zpracovaný v případové studii a zaměřený na rozvoj sociálních dovedností. Výzkumné šetření průběhu …více
Abstract:
Bachelor thesis analyzes possible development of social skills of a child with mild intellectual disability in preschool. Theoretical part consists of two chapters which are based on professional literature. Third chapter is research. It is based on investigatory research of a child with mild intellectual disability which was individually integrated in normal preschool class. A qualitative research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta