Theses 

Rozvoj sociálních dovedností dítěte s lehkou mentální retardací v mateřské škole – Bc. Dana Kavanová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Dana Kavanová

Bakalářská práce

Rozvoj sociálních dovedností dítěte s lehkou mentální retardací v mateřské škole

Social Skills Development in Children with Mild Intellectual Disability in Nursery School

Anotace: Bakalářská práce se zabývá analýzou rozvoje sociálních dovedností dítěte s lehkou mentální retardací v běžné třídě mateřské školy. Teoretickou část tvoří dvě kapitoly a jsou zpracovány na základě studia odborné literatury. Třetí kapitola je výzkumná. Pro výzkumné šetření byl zvolen kvalitativní výzkum zpracovaný v případové studii a zaměřený na rozvoj sociálních dovedností. Výzkumné šetření průběhu začleňování integrovaného dítěte do kolektivu třídy probíhalo po dobu dvou let.

Abstract: Bachelor thesis analyzes possible development of social skills of a child with mild intellectual disability in preschool. Theoretical part consists of two chapters which are based on professional literature. Third chapter is research. It is based on investigatory research of a child with mild intellectual disability which was individually integrated in normal preschool class. A qualitative research was elaborated in the case study with focus on development of social skills. The research lasted two years.

Klíčová slova: předškolní vzdělávání, mentální postižení, rozvoj sociálních dovedností, socializace, komunikace, inkluze, preschool education, intellectual disability, social skills development, socialization, communication, inclusion

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 16:06, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz