Charlota Váňová

Bachelor's thesis

Krystalizace polypropylenu s beta nukleačním činidlem vznikajícím in-situ

Crystallization of Polypropylene with an In-Situ Formed Beta Nucleating Agent
Abstract:
Cílem této bakalářské práci je zkoumání použití ftalátu zinečnatého ex situ a in situ pro porovnání tvorby -modifikace polypropylenu. Teoretická část se zabývá obecně polypropylenem, termodynamikou krystalizace polymerů či nukleačními činidly. V experimentální části byly porovnány ex situ a in situ nukleované materiály s nenukleovaným. Vytvořené vzorky byly tepelně charakterizovány pomocí diferenciální …more
Abstract:
This Bachelor thesis aims to study the use of zinc phthalate ex situ and in situ to compare the formation of -modification of isotactic polypropylene. The theoretical part deals with polypropylene in general, thermodynamics of polymer crystallization or nucleating agents. The experimental part is a comparison of pure sample and ex situ and in situ nucleated samples. The formed samples were thermally …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2021

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Soňa Zenzingerová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Váňová, Charlota. Krystalizace polypropylenu s beta nukleačním činidlem vznikajícím in-situ. Zlín, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe