Charlota Váňová

Bachelor's thesis

Krystalizace polypropylenu s beta nukleačním činidlem vznikajícím in-situ

Crystallization of Polypropylene with an In-Situ Formed Beta Nucleating Agent
Anotácia:
Cílem této bakalářské práci je zkoumání použití ftalátu zinečnatého ex situ a in situ pro porovnání tvorby -modifikace polypropylenu. Teoretická část se zabývá obecně polypropylenem, termodynamikou krystalizace polymerů či nukleačními činidly. V experimentální části byly porovnány ex situ a in situ nukleované materiály s nenukleovaným. Vytvořené vzorky byly tepelně charakterizovány pomocí diferenciální …viac
Abstract:
This Bachelor thesis aims to study the use of zinc phthalate ex situ and in situ to compare the formation of -modification of isotactic polypropylene. The theoretical part deals with polypropylene in general, thermodynamics of polymer crystallization or nucleating agents. The experimental part is a comparison of pure sample and ex situ and in situ nucleated samples. The formed samples were thermally …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Soňa Zenzingerová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Váňová, Charlota. Krystalizace polypropylenu s beta nukleačním činidlem vznikajícím in-situ. Zlín, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe