Bc. Pavla VÁLKOVÁ

Diplomová práce

Sestavení žádosti o finanční podporu z OP lidské zdroje a zaměstnanost na základě rozboru úspěšnosti absolventů rekvalifikačního programu z období 2009 - 2010 na trhu práce

Assembling of request for financial support from operating program human resources and employment rate according to success of the former students at the job market in a period 2009 - 2010 who passed retraining program
Anotace:
Cílem mé diplomové práce bylo sestavení návrhu žádosti o finanční podporu z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, a sestavit jej v souladu se strategickými materiály, klíčovými ekonomickými a sociálními charakteristikami obsaženými v OP LZZ. Účelem bylo začlenit do programu zkušenosti absolventů rekvalifikačních kurzů, v závislosti na potřebě posílení integrace osob ohrožených sociálním …více
Abstract:
The aims of my thesis was compiling a draft request for financial support from the Operational Programme Human Resources and Employment and compile it in accordance with the strategic materials, key economic and social characteristics contained in the OP HRE. The purpose was to incorporate graduates? experience from retraining courses, depending on the need to strengthen the integration of people at …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 9. 2012
Zveřejnit od: 7. 9. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Petra Pártlová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÁLKOVÁ, Pavla. Sestavení žádosti o finanční podporu z OP lidské zdroje a zaměstnanost na základě rozboru úspěšnosti absolventů rekvalifikačního programu z období 2009 - 2010 na trhu práce. Č. Bud., 2012. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.9.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 7. 9. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 1zupqf 1zupqf/2
12. 9. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
12. 9. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.