Bc. Hana Lukšová

Bachelor's thesis

Právní úprava závazku veřejné služby v autobusové dopravě

Legal Regulation of Public Service Obligation in Bus Transport
Abstract:
Práce je zaměřená na současnou právní úpravu při poskytování závazku veřejných služeb v přepravě cestujících v ČR. Zabývá se orientací právního subjektu ve stávající národní právní úpravě závazku veřejné služby v segmentu autobusové dopravy. Práce obsahuje klíčové postupy a procesy při uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících. Cílem práce je návrh řešení procesu uzavírání závazku …more
Abstract:
The thesis is focused on the current legislation of the obligation to provide public passenger transport services in the Czech Republic. It deals with the orientation of the legal entity in the existing national legislation of the commitment to public service in the bus transport segment. The thesis includes key procedures and processes in contracting for public passenger transport services. The aim …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2014
  • Supervisor: JUDr. Jan Tuláček
  • Reader: JUDr. Ondřej Kuchař

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS