Nikol ŽŮRKOVÁ

Bakalářská práce

Komunitní práce v sociálně vyloučené lokalitě Ostrava-Hrušov

Community work in socially excluded locality in Ostrava-Hrusov
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá komunitní prací v sociálně vyloučené lokalitě Ostrava-Hrušov. Cílem bakalářské práce je ukotvit problematiku pojmu komunitní práce a zjistit zda jsou principy komunitní práce aplikovány v praxi při práci v sociálně vyloučených lokalitách Teoretická část vymezuje základní termíny, ukotvuje problematiku definice komunitní práce a vymezuje její teoretické principy. Aplikační …více
Abstract:
The Bachelor thesis deals with community work in socialy exluded lokalities in Ostrava- Hrusov. The aim of this bachelor work is complein term community work and find out if these principles of community work are use in practice work in socially excluded lokalities. The teoretical part contains of definition of basic terms, explains the issue of the community work and defines teoretical principles …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Adéla Recmanová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŽŮRKOVÁ, Nikol. Komunitní práce v sociálně vyloučené lokalitě Ostrava-Hrušov. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií