Bc. Tereza Jírková

Bakalářská práce

Sociálně vyloučená lokalita v Husvoě ulici v Pardubicích (sociální analýza)

Social excluded area at Husova street in Pardubice (social analysis)
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zabývám sociálně vyloučenou lokalitou v Husově ulici v Pardubicích. Práce je rozložena do několika kapitol. V úvodu je nastíněn hlavní cíl mé práce a to je zmapovat životní situaci obyvatel v sociálně vyloučené lokalitě v Husově ulici v Pardubicích. A to z hlediska zaměstnanosti, zdravotního stavu, bytové situace a výskytu trestné činnosti ve zkoumané lokalitě a seznámit …více
Abstract:
My bachelor thesis is engaged into the question of social exclusion areas in Husova Street in Pardubice. The Thesis has been divided into several chapters. In exordium I described the principal aim of my bachelor thesis: is described live situation inhabitant in social exclusion area in Husova street in Pardubice. And describe point of view employment, health state, housing and habitation criminality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Adriana Sychrová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jírková, Tereza. Sociálně vyloučená lokalita v Husvoě ulici v Pardubicích (sociální analýza). Pardubice, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická