Ing. Jitka Ontková

Bachelor's thesis

Vymáhání daňových nedoplatků

Exaction of tax arrears
Abstract:
Cílem bakalářské práce je poukázat na příčiny a problémy, které negativně působí na úspěšnost a účinnost vymáhání daňových nedoplatků, především z hlediska daňového řízení. Na základě prostudovaných dostupných informačních pramenů i zkušeností z praxe jsou v jednotlivých kapitolách popsány druhy daňových exekucí, jejich dopady, průběh daňového řízení, zajištění daňových nedoplatků a problémy s tím …more
Abstract:
The objective of this bachelor work is to point out causes that have a negative effect on effectiveness of exaction of tax arrears, especially from the point of tax procedure. On the basis of both available resources and practical experience separate chapters describe the kinds of tax enforcement and their cosequences, tax procedure, safeguarding of tax arrears and problems connected and shortly also …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 6. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 9. 2007
  • Supervisor: Ing. Jarmila Zaviačičová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration