Bc. Lenka Jíchová

Bachelor's thesis

Vliv jednotlivých druhů komunikace/reklamy a komunikačního mixu na specifické cílové skupiny

Effect of Different Types of Communications / Advertising and Communications Mix to Specific Target Groups
Abstract:
Bakalářské práce se zabývá vlivem jednotlivých druhů komunikace/reklamy a komunikačního mixu na specifické cílové skupiny. Teoretická část shrnuje poznatky z odborné literatury, které jsou podstatou marketingu, marketingové komunikace, integrované marketingové komunikace, segmentace trhu a určování cílových skupin. Tyto poznatky nám pomáhají vytvořit účinnou marketingovou komunikační strategie. Praktická …more
Abstract:
This Bachelor Thesis focuses on influence of different types of communication/advertising and communication mix on specific target groups. The theoretical part sumarizes findings from professional literature that constitute the basis of marketing, marketing communication, market segmentation and focus group determining. Such findings help us create efficient marketing communication strategy. The practical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2013
  • Supervisor: PhDr. Iva Petrová
  • Reader: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní