Bc. Filip Nálepa

Diplomová práce

Detekce událostí ve video datech

Event Detection in Video
Anotace:
Pro efektivní vyhledávání ve velkém množství videodat je potřeba automaticky analyzovat obsah videa. Tato práce se zabývá detekcemi událostí ve videodatech a shrnuje aktuálně používané přístupy. Jedním ze dvou hlavních výsledků práce je návrh formalizace pro detekci událostí. Druhým výstupem je aplikace umožňující detekovat události v reálném čase s použitím detektoru obličejů a metody optical flow …více
Abstract:
To be able to efficiently search in a huge amount of video data, it is needed to automatically analyze content of video. The thesis is concerned with event detection in video and summarizes currently used approaches to this issue. One of the two main results of the thesis is a new video event detection formalization proposal. The other outcome is an application providing real-time event detection using …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Michal Batko, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. David Novák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky